Jesteś tutaj: Oferta Centrum dziecka Logopeda / Neurologopeda

Logopeda / Neurologopeda

mgr Aleksandra Woźniak - logopeda

Specjalista logopedii dziecięcej i dorosłych. Prowadzi terapię m.in w zaburzeniach typu seplenienie, reranie, kappacyzm oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy i niepłynnością mowy. Dodatkowo specjalizuje się w nauce j.polskiego i nauczaniu zintegrowanym.

Specjalizuję się w:

- Diagnoza logopedyczna (m.in. wywiad z rodzicami, badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego, badanie lateralizacji).

- Terapia dzieci, młodzieży, dorosłych z wadami wymowy, m.in.:

* Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

* Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r.

* Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k.

* Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g.

* Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.

* Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.

* Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

- Terapia dzieci z nieukończonym bądź opóźnionym rozwojem mowy (ORM).

- Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy (afazja, dyzartria).

- Terapia dzieci z niepłynnością mowy ( jąkanie).

- Wczesna interwencja logopedyczna od urodzenia do około 3 roku życia. (W tym okresie intensywnie kształtuje się układ nerwowy dziecka. Jest to bardzo korzystny czas do stymulacji mowy i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości braków).

- Konsultacje dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, w trakcie których przekazywane są rodzicom niezbędne informacje dotyczące tego zaburzenia.

- Masaże logopedyczne (w przypadku słabej sprawności narządów artykulacyjnych, braku pionizacji języka).

 

Terapia pedagogiczna

- Diagnoza pedagogiczna.

- Terapia dzieci z dysleksją rozwojową (w tym z dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią).

- Badanie ryzyka dysleksji u dziecka (dla dzieci 6,7,8 letnich).

- Badanie gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych.

- Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (wyrównawcze) dla dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, koncentrowaniu się na zadaniach.

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów wybitnie zdolnych.

- Wczesna nauka czytania (dla dzieci 3,4,5 letnich).

- Praca z dzieckiem nieśmiałym, zahamowanym, lękowym /nadpobudliwym, agresywnym. Stymulacja i terapia procesów poznawczych (pamięci i koncentracji, myślenia, analizy i syntezy wzrokowej).

- Stymulacja i terapia procesów poznawczych (pamięci i koncentracji, myślenia, analizy i syntezy wzrokowej).

- Usprawnianie nawiązywania kontaktów społecznych, komunikacji.

- Zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne i grupowe (doskonalenie motoryki małej i dużej, zdolności językowych, percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej, kształtowanie myślenia operacyjnego oraz zdolności matematycznych).

Zapraszam na konsultacje.

  LAVAMED Centrum Medyczne
ul. Wojska Polskiego 48a
41-208 Sosnowiec
 

Tel.: (32) 888-66-65
Tel.:
785-770-555
Tel.: 501-558-804
E-mail: kontakt@lavamed.pl

  Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00