Jesteś tutaj: Oferta Rehabilitacja Terapia energotonowa HIToP

Terapia energotonowa HIToP

Poczuj dotyk najnowszych technologii...

HiToP®
High Tone Power Therapy
Terapia energotonowa®

Czym jest terapia energotonowa®?

Terapia energotonowa jest to nowa forma elektroterapii. Stanowi milowy krok naprzód w zakresie zastosowań i skutków terapeutycznych.

Dlaczego?
• Efekty niestymulacyjne (Non-stimulatory effects) - wpływ na metabolizm.
 Standardowa elektroterapia pobudza nerwy i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek.
• 100 - krotnie większa dawka wprowadzanej energii, niż w klasycznej elektroterapii
• Równoczesna terapia miejscowa i ogólnoustrojowa witalizacja w porównaniu z tylko lokalnymi zabiegami w klasycznej elektroterapii
• Podstawowe znaczenie mają oscylacje struktur komórkowych, a nie jedynie przepływ prądu znany z klasycznej elektroterapii

Różnice między standardową elektroterapią a terapią energotonową widoczne są w działaniu, technologii i praktycznym użyciu.

Działanie:
Różnice dotyczą dwóch głównych mechanizmów działania terapii energotonowej:
• Po pierwsze wprowadza energię do ciała podwyższając potencjał energetyczny komórki.
• Po drugie wprawia struktury komórkowe w oscylacje w celu normalizacji metabolizmu.

Technologia:
Z technicznego punktu widzenia w klasycznej elektroterapii mamy do czynienia z modulacją w amplitudzie, czyli modulowane jest natężenie prądu, a częstotliwość jest stała lub też stosuje się samą modulację częstotliwości pomiędzy 0 a 200 Hz w zakresie częstotliwości niskiej oraz najczęściej 4.000 Hz w zakresie częstotliwości średniej. W terapii energotonowej amplituda i częstotliwość są modulowane jednocześnie. Im wyższa częstotliwość tym więcej energii może być wprowadzone zależnie od indywidualnego progu "threshold" elektrycznej wrażliwości pacjenta.

Efekt równoczesnej modulacji częstotliwości i amplitudy w dalszej części tego dokumentu będzie nazywany SimulFAM® i. Litera "i" oznacza intensywność - natężenie, które wzrasta równocześnie ze wzrostem częstotliwości. W terapii energotonowej urządzenie HiToP® generuje częstotliwości pomiędzy 4.096 a 32.768 Hz.

Użycie w praktyce:
Terapia energotonowa różni się praktycznie w dwóch kolejnych aspektach:
• Klasyczna elektroterapia jest stosowana w czasie od 5 do 10 minut natomiast terapia energotonowa przez 60 minut.
• Zasadą klasycznej elektroterapii jest stosowanie jednego kanału i dwóch elektrod. W terapii energotonowej mogą równocześnie działać nawet 4 kanały z najmniej 10 elektrodami.

Rezultaty terapii energotonowej.

Główne efekty działania:
• Wprowadzenie energii do ciała uaktywnia komórki i witalizuje organizm.
• Wywołanie rezonansu w celu pobudzenia komórek i struktur komórkowych do drgań, które mają na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenie bólu.


Charakter działania terapii energotonowej

Klasyczna elektroterapia odnosi sukcesy od ponad 150 lat. Typowe zastosowania: terapia poprzez stymulację nerwów i mięśni, czyli generowanie potencjałów czynnościowych.

Efekty niestymulacyjne w elektroterapii, zwłaszcza prądów średniej częstotliwości są znane i udowodnione naukowo.
Ale nie były używane w sposób świadomy.

Efektywne i świadome wykorzystanie tych zjawisk stało się możliwe dzięki nowej koncepcji terapii energotonowej.

Efekty elektroterapii średniej częstotliwości

• Normalizacja liczby leukocytów
• Normalizacja gry naczyniowej (aplikacja podprogowa)
• Efekty antyastmatyczne
• Przyspieszenie kostnienia (leczenie opóźnionego zrostu kości)
• Usprawnienie funkcji wątroby (podczas eksperymentalnie wywołanego zapalenia wątroby)
• Normalizacja wzrostu fibrocytów
• Wpływ na cyklazę adenylową
• Normalizacja trofiki mięśni i koncentracji enzymów w mięśniach, przy braku skurczów mięśni odnerwionych
• Efekt normalizacyjny w przypadku patologicznego zwapnienia tkanki przy zapaleniu okołostawowym
• Zwiększenie liczby i wielkości mitochondriów w kulturach komórkowych
• Usprawnienie dyfuzji
• Przyspieszenie gojenia ran i regeneracji

Mechanizm działania zmiennego pola elektrycznego na organizm człowieka
• Wielopłaszczyznowe efekty działania niestymulacyjnego zmiennego pola elektrycznego średniej częstotliwości

Wiele złożonych reakcji biochemicznych.
• Generalnie: działanie normalizacyjne.

ALE...
• Klasyczna elektroterapia nie wykorzystuje tych efektów

Efekt niestymulacyjny nie jest w pełni wykorzystywany w klasycznej elektroterapii.

PROBLEM:
• Co zrobić, aby optymalnie wykorzystywać te efekty ???

Fizyczny mechanizm działania
• W jaki sposób zmienne pole elektryczne dostarcza energię do ciała?
• Działanie na cząsteczki tylko obdarzone ładunkiem

Cząsteczki zaczynają drgać w rytm zmian pola elektrycznego

Fizyczny mechanizm działania I

• Efekt "potrząsania"
- działanie na swobodne cząsteczki naładowane
• Wibracja-rotacja
- działanie na dipole (przede wszystkim cząsteczki wody)
- poprawa własności rozpuszczających wody


Fizyczny mechanizm działania II

• Efekt wibracji - "washing machine effect" w otoczeniu naładowanych cząsteczek
• Deformacja
- wytwarzanie cAMP, naśladowanie hormonów


Typowe efekty terapii energotonowej
• Wprowadzenie energii w celu aktywowania komórek i witalizacji ciała
• Zwiększenie ilości i rozmiaru mitochondriów (training effect), zwanych energetycznymi "stacjami mocy".
• Wykorzystanie zjawiska rezonansu do wprawienia w oscylacje struktur komórkowych i tkanek w celu poprawy metabolizmu i zmniejszenia bólu
• Poprawa dyfuzji mediatorów bólu i substancji odżywczych
• Po terapii pacjent czuje się wypoczęty (orzeźwiony), jak po długim spacerze.
• Witalizacja całego ciała jest bardzo istotna, gdyż choroba rzadko jest ograniczona tylko do jednej części ciała. Wzmacniana jest odporność całego organizmu.

Podstawowe wskazania do terapii energotonowej

Zabiegi na całe ciało:
• Rewitalizacja w stanach ogólnego wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz chorobach przewlekłych
• Zabieg wykonywany zwykle równolegle z aplikacjami lokalnymi

Zabiegi miejscowe:
• Przewlekłe schorzenia stawów, zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa (artroza kolan)
• Zespół bolesnego barku i ramienia
• Bóle kręgosłupa
• Migreny
• Otwarte rany i oparzenia, owrzodzenia
• Bóle pooperacyjne

Przyczyny wysokiej skuteczności terapii energotonowej
• Maksymalizacja efektów fizycznych
 - Wprawienie w oscylacje jak największej liczby cząsteczek
• Wykorzystywanie właściwych częstotliwości
 -Rezonans cząsteczek różnej wielkości
• Maksymalizacja ilości energii (w formie zmiennego pola elektrycznego), wprowadzanej do ciała pacjenta
• Krzywa progowa elektrycznej wrażliwości określa jaka ilość energii może zostać wprowadzona do ciała. Im wyższa jest częstotliwość, tym więcej energii może być wprowadzone do tkanek oraz więcej energii organizm człowieka może tolerować.
• Celem jest przekazanie do ciała tak dużo energii, jak tylko jest to możliwe. Efekt ten może być osiągnięty dzięki zastosowaniu odpowiednio wysokiej częstotliwości. W terapii energotonowej wykorzystuje się częstotliwość w zakresie od 4.096 do 32.768 Hz. Bezpośrednio do ciała dostarczane jest do 5.000mWat energii.
• Terapia energotonowa zwiększa ilość i rozmiar mitochondriów, zwanych energetycznymi "stacjami mocy".
• Po terapii pacjent czuje się wypoczęty (orzeźwiony), jak po długim spacerze.
• Energia może być wprowadzana dwoma sposobami: lokalnie na powierzchnię która jest poddawana zabiegowi oraz równocześnie na całe ciało.
• Witalizacja całego ciała jest bardzo istotna, gdyż choroba rzadko jest ograniczona tylko jednej części ciała. Wzmacniana jest odporność całego organizmu.

Te idee stanowią podstawę nowej terapii nazwanej terapią energotonową.


SimulFAM® i = Simultaneous Frequency and Amplitude Modulation
Dzięki funkcji SimulFAM® mogą być pobudzane również nerwy i mięśnie.

SimulFAM® i - Pełne dopasowanie do danego pacjenta
Zastosowana częstotliwość zmienia się w zakresie od 4.096 do 32.768 Hz przez 3 oktawy w 72 ćwierćtonowych krokach, co sekundę każdy. Użyta nomenklatura i podział oktawy na tony i ćwierćtony jest taki sam jak w muzyce.

Charakterystyczne cechy SimulFAM® i
• Brak stymulacji mięśni
 - Polepszenie metabolizmu
 - Przyspieszenie dyfuzji
 - Efekt wibracji i drgania
- Poprawa procesów enzymatycznych
- Efekt naśladujący działanie hormonów
• Usuwanie bólu poprzez dystrybucję mediatorów bólu
• Rewitalizacja

Wyższe częstotliwości
• Redukowanie impedancji skóry
• Zwiększenie przekazywanej energii

Skanowanie równolegle do krzywej progowej
• Aplikowanie maksymalnej dawki energii przy braku odczuć negatywnych

Skanowanie w zakresie trzech oktaw
• Zwiększenie prawdopodobieństwa zjawiska rezonansu

Zjawisko rezonansu

Stan początkowy:

Cząsteczki naładowane (molekuły, struktury komórkowe, ...) różnych rozmiarów bez przyłożonego zmiennego pola elektrycznego (stan początkowy)

Rezonans.- częstotliwość średnia:

Cząsteczki średniej wielkości wpadają w rezonans

Częstotliwość maleje:

Zaczynają wpadać w rezonans coraz większe cząsteczki


Częstotliwość maleje nadal:

Zaczynają wpadać w rezonans coraz większe cząsteczki

Częstotliwość rośnie:
Częstotliwość rośnie nadal:

Częstotliwość osiąga wartość maksymalną:

• Drgania różnych cząsteczek w tkance prowadzą do wielu efektów. Jednym z nich jest zwiększenie transportu mediatorów bólu i zapalenia oraz bardzo pozytywne działanie na transport czynników odżywczych i szkodliwych produktów przemiany materii.
• W wyniku powyższych działań następuje usprawnienie procesów metabolicznych, fagocytarnych oraz zmniejszenie bólu.

Charakterystyka SimulFAM® X

Zgodnie z zasadą imitacji naturalnych funkcji i/lub zasadą blokady wyładowań poprzez "znużenie"
• Poniżej przedstawiono pobudzanie częstotliwościami wysokotonowymi, wskazując, jak często w czasie 1 sekundy proces przechodzi z najwyższej częstotliwości 32.768 Hz do najniższej częstotliwości 4.096 i z powrotem. Oznacza to, iż nie jest to klasyczna metoda terapeutyczna pobudzania prądem elektrycznym. ◦0,1 - 1,5Hz fizjologiczne skurcze mięśni w celu zapobiegania zakrzepicy, aktywacja naturalnej pompy mięśniowej,stymulacja mięśni osłabionych
◦3 Hz stymulacja lipolizy (redukcja tłuszczu)
◦10 Hz zwężenie naczyń, leczenie obrzęku, zmniejszenie przekrwienia
◦20 Hz silna stymulacja mięśni poprzez skurcz tężcowy
◦100 Hz zmniejszenie bólu zgodnie z zasadą przeciwnego drażnienia.

• Częstotliwość 100 Hz jest ważna z terapeutycznego punktu widzenia. Stosowana jest do zmniejszania dolegliwości bólowych u pacjenta, co umożliwia wykonywanie ćwiczeń ruchowych, oraz dodatkowo motywuje pacjenta. Efekt znieczulenia/relaksacji poprzez "counterirritation".

Zalety SimulFAM® X

Wskazania dla SimulFAM® X pokrywają się ze wskazaniami dla klasycznej elektroterapii

ALE:
• działanie na znacznie wyższym poziomie energetycznym
• automatycznie daje pacjentowi korzyści płynące z SimulFAM® I (przyspieszenie metabolizmu)

Inne ważne cechy:
• Dzięki dowolnemu kształtowaniu pasma skanowanych częstotliwości możliwa jest znacznie bardziej efektywna i komfortowa dla pacjenta stymulacja
• Możliwość regulacji charakterystyki (skoku) SimulFAM® X

Warunki i akcesoria
• W terapii energotonowej wskazane jest wykonywanie zabiegów w osobnym pomieszczeniu.
• Przydatna jest poduszeczka dla wsparcia nóg, jak również podparcie szyi i głowy, w celu relaksacji. Po ustawieniu natężenia prądu pacjent powinien być przykryty kocem.
• W przypadku leczenia pleców pacjent powinien być ubrany w elastyczny podkoszulek. Jeżeli jest możliwe, kobiety nie powinny być ubrane w rajstopy czy pończochy, gdyż elektrody muszą być umiejscowione także na stopach.
• Zabiegi trwają około 60 minut. Dlatego też na jeden zabieg należy przeznaczyć 80 do 90 minut.
• UWAGA: Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent powinien opróżnić pęcherz, gdyż często pobudzone jest wytwarzanie moczu.
• Po dostosowaniu natężenia większość pacjentów śpi podczas terapii całe 60 minut. Niektórzy słuchają muzyki relaksacyjnej przez słuchawki, które są na wyposażeniu aparatu. Po 60 minutach pacjent jest budzony przez gong aparatu albo delikatnie przez terapeutę wykonującego zabieg. Konieczne jest wykonanie serii przeciętnie 10 zabiegów, najlepiej 3 sesje na tydzień (co drugi dzień)jednakże najlepsze rezultaty można uzyskać stosując zabiegi codziennie.
• W niektórych przypadkach na samym początku terapii może wystąpić pogorszenie samopoczucia i nasilenie objawów, co jest sygnałem, iż terapia osiąga swój cel. Zabiegów nie należy przerywać, lecz kontynuować następnego dnia.
• Najważniejsza jest prawidłowa diagnoza, co wraz z dokładną lokalizacją miejsca bólu jest bardzo ważne dla efektywnego leczenia.

Główne wskazania do terapii energotonowej
• Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
• Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
• Zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego
• Zespół bólowy kręgosłupa szyjnego
• Zespół bólowy kręgosłupa piersiowego
• Zespół bolesnego barku
• Łokieć tenisisty
• Bóle pourazowe i pooperacyjne
• Odleżyny, otwarte rany
• Obrzęki
• Stres fizyczny, psychiczny i stany wyczerpania
• Leczenie odświeżające dla polepszenia witalizacji
• Mogą być również leczeni pacjenci z żylakami, metalowymi implantami oraz endoprotezami.

Obszary zastosowań:

Reumatologia i rehabilitacja (przewlekłe schorzenia stawów, zwłaszcza choroba zwyrodnieniowa, zespół bolesnego barku i ramienia, bóle kręgosłupa, stymulacja mięśni osłabionych)

Ortopedia i medycyna sportowa (stany pooperacyjne, po rekonstrukcjach, przyspieszenie procesów gojenia się ran i zrostu kości, zaniki chrząstki i tkanki łącznej, obrzęki)

Neurologia (migreny, stany poudarowe, stwardnienie rozsiane, porażenie spastyczne i wiotkie)

Diabetologia i nefrologia (zapobieganie i leczenie neuropatii)

Ginekologia i urologia (torbiele jajników, przewlekły ból miedniczny, nietrzymanie moczu)

Kardiologia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zapobieganie zakrzepicy)

Dermatologia (owrzodzenia, oparzenia, otwarte rany)

Medycyna estetyczna (obrzęki, opuchlizny, zmarszczki, cellulit, lipoliza, przyspieszenie gojenia się po zabiegach)

Biologicznie modulowany masaż energotonowy (ujędrniający, drenaż limfatyczny, uczynniający pompę mięśniową, przeciwbólowy, rozluźniający)

Przeciwwskazania

Pacjenci z ogólnymi infekcjami gorączkowymi, lokalnymi infekcjami bakteryjnymi, rozrusznikami serca i kobiety w ciąży.

Zapraszamy na konsultacje.

  LAVAMED Centrum Medyczne
ul. Wojska Polskiego 48a
41-208 Sosnowiec
 

Tel.: (32) 888-66-65
Tel.:
785-770-555
Tel.: 501-558-804
E-mail: kontakt@lavamed.pl

  Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 19:00